Personopplysninger

Vi er opptatt av at dine personopplysninger blir håndtert konfidensielt og på en proffesjonell måte. Ved normal bruk av våre nettsider, trenger du ikke oppgi noen form for personopplysninger til oss.

Men, dersom du benytter deg av våre elektroniske kontakt/innsendings-tjenester er vi avhengig av å vite hvem du er og hvem vi eventuelt skal besvare.

Når du evnt. skulle bruke en eller flere av disse tjenestene forsikrer vi deg om at dine personopplysninger blir håndtert proffesjonelt av oss, og vil ikke på noen måte bli videreformidlet til en tredjepart.

Vi har lagt vekt på at det skal være enkelt og raskt og bruke våre nettsider og tjenester, og vi lagrer derfor denne kontatinformasjonen i såkalte cookies (lagres lokalt på din datamaskin), slik at neste gang du skulle bruke en av våre tjenester som krever at du spesifiserer personlige opplysninger, vil disse feltene automatisk være fylt inn med de opplysninger du oppga ved forrige bruk av tjenesten.